OBS!
Pga pågående forskning har jag tyvärr ingen möjlighet att åta mig nya klienter.

Vanlig tågordning:
Samtalskontakten inleds alltid med några kartläggande samtal. Därefter skapas en behandlingsplan och tidsplan.
Eftersom KBT vanligtvis är en korttidsterapi så pågår en behandling oftast mellan ca 5-20 ggr. Men överenskommelsen görs alltid tillsammans. Ett samtal är 45 minuter och arvodet varierar inom vissa gränser beroende på klientens livssituation och om uppdraget kommer via myndigheter, företag eller privatpersoner.

En röd tråd i behandlingen är att hemuppgifter skapas och tillämpas mellan samtalen. Detta är en förutsättning för att terapin ska kunna bedrivas på kort tid.