Legitimerad psykolog 1991.

Legitimerad psykoterapeut 1994.

Handledarutbildning 2008.

Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Doktorand i idrott och psykologi vid Karlstad universitet sedan 2015.

Steg 1 utbildad i EMDR.

Utbildad instruktör i mindfulness.

Psykologistudier vid San Francisco State University 1985.

Har föreläst utomlands på internationella kongresser i KBT:EACBT, ICCP, WCCBT.

Klinisk erfarenhet av att behandla patienter med KBT sedan 1986. Framförallt inom:
Ångest, GAD (generell ångest), panik ångest, social ångest, specifik fobi, agorafobi, klaustrofobi, tvångsproblem (OCD), självförtroendeproblem, vikthantering, stressproblematik, depression.

Erfarenhet som skolpsykolog mellan 1989-1997.

Erfarenhet av idrottspsykologi och mentalträning.

Kursledare och föreläsare vid Sverigehälsan sedan 2001.