Pågående handledningsuppdrag: Steg 2 på Kompetenscentrum för psykoterapi i samarbete med SLSO och Karolinska institutet. Grundläggande basutbildningen i psykoterapi (steg 1)
på Sverigehälsan och andra privata uppdragsgivare.

Lising AB har ramavtal gällande handledning med SLSO. För mer information vänligen kontakta Lis Johles direkt.

Jag är utbildad handledare och har arbetat med KBT sedan 1986. Jag handleder PTP-psykologer och legitimerade psykologer men även studenter som studerar till att bli psykoterapeuter och legitimerade psykoterapeuter. Utöver detta handleder jag olika personalgrupper inom psykiatrin.