lising8Behandling individuellt och i grupp, föreläsningar, kurser och handledning.

Kursledare för grundläggande basutbildningar i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi.