lising8Behandling individuellt och i grupp, föreläsningar, kurser och handledning.

Grundläggande basutbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi.